GEAR MOTOR AUTOM ASR/20/T/V

GEAR MOTOR AUTOM  ASR/20/T/V

GEAR MOTOR AUTOM ASR/20/T/V

Part number:
5060631
Technical Note
230V 50Hz